Договір публічної оферти
smile-violet

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ, ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ


1.1. Цей документ являє собою відкриту пропозицію (Оферту) прийняти правила  користування веб-сайтом pyramida.ua (надалі – «Правила»), які регулюють взаємовідносини між Фізичною особою-підприємцем Кутовим Олегом Борисовичем (надалі – «ФОП»), як адміністратора сайту pyramida.ua та будь-якою фізичною/юридичною особою (надалі – «Користувач») та укласти договір купівлі-продажу товару (надалі – «Договір»).

1.2. Відповідно до статей 205, 634, 638-642, 655 Цивільного кодексу України, у випадку прийняття викладених в Оферті умов, шляхом оплати послуг/товару та/або вчинення дій на виконання умов цієї Оферти, особа, яка провадить акцепт Оферти, стає Користувачем веб-сайту pyramida.ua (акцепт Оферти рівнозначний укладенню Договору на умовах, викладених в Оферті).

1.3. У цих Правилах, якщо контекст не потребує іншого, нижченаведені терміни мають наступне значення:

ФОП  – Фізична особа-підприємець Кутовий Олег Борисович, номер та дата запису в ЄДРПОУ про проведення державної реєстрації: №20260000000045669 від 30.07.2019, місцезнаходження: 18007, Черкаська обл., місто Черкаси, вул. Гагарина, будинок 83, квартира 73. Після прийняття оферти ФОП є Продавцем.

«Сайт» – веб-сайт ФОП, розміщений за адресою: pyramida.ua, на якому розміщена інформація про товари, роботи, послуги, умови їх придбання, оплати, доставки, акції, заходи рекламного та маркетингового характеру, інша загальна інформація, інша інформація, що є обов’язковою, в графічному та/або текстовому викладенні, адресована невизначеному колу осіб, на підставі якої будь-яка особа може здійснити свідомий вибір та звернутися до ФОП з акцептом договору купівлі-продажу товарів на умовах, викладених в даних Правилах.

«Користувач» – повнолітня, дієздатна фізична особа, що зайшла на Сайт та продовжує користуватися ним на умовах, визначених в цих Правилах. Після вчинення акцепту Користувач є Покупцем. Якщо Користувач представляє інтереси юридичної особи – така особа стає Покупцем після оформлення замовлення та/або оплати товару.

«Акцепт» – вибір Користувачем не менше однієї позиції із переліку товарів, розміщених на Сайті, шляхом додавання обраного товару в «кошик», подальшого введення інформації, необхідної для оформлення замовлення, та натискання кнопки «оформити замовлення» (далі також – «оформлення замовлення»).

«Товар» - побутова техніка та інші товари, комплектуючі та супроводжувальні предмети, інформація про які розміщена на Сайті.

«Авторизація» - отримання ФОП даних, в тому числі персональних, Користувача під час відвідування Сайту та/або в процесі оформлення замовлення. Авторизація під час знаходження на Сайті здійснюється Користувачем за бажанням. Авторизація під час оформлення замовлення є обов’язковою.

«Верифікація Користувача» - встановлення (підтвердження) ФОП відповідності особи Користувача у його присутності отриманим на Сайті ідентифікаційним даним.

«Законодавство» – чинне законодавство України, яке може бути застосоване до правовідносин, пов'язаних з виконанням та/або які випливають з виконання описаних в цих Правилах зобов´язань.

2.ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

2.1. Здійснюючи оформлення замовлення на Сайті, Користувач приймає умови та порядок цих Правил та Договору, а також надає ФОПу згоду на збір та обробку наданих ним персональних даних та інших відомостей, які вважає за необхідне надати, або які є обов’язковими для надання за Законодавством, а також приймає умови відповідальності за недобросовісне використання Сайту. Метою збору та обробки персональних даних є належне виконання ФОП обов’язків за цим Договором. ФОП має право передавати персональні дані Користувача третім особам виключно в рамках виконання зобов’язань за цим Договором та за умови дотримання Законодавства.

2.2. ФОП вважає, що Користувач - фізична особа, яка є дієздатною та є повнолітньою. ФОП не вимагає надання документів, що підтверджує відсутність дієздатності або досягнення фізичною особою 18 років. Для уникнення ситуацій, коли неповнолітня або недієздатна особа користується Сайтом, оформлює замовлення, направляє акцепт на умовах, викладених в цих Правилах, та в майбутньому, її законний представник заперечує такі операції, ФОП вважає за необхідне попередити, що для нього такі операції будуть вважатися вчиненими особою без будь-яких обмежень, тобто законні представники мають самостійно забезпечити такі дії, які будуть достатніми для запобігання вчинення неповнолітніми/недієздатними/обмежено дієздатними особами дій, що описані вище.

2.3. ФОП повідомляє, що опис товарів, розміщений на Сайті, в тому числі ціни, позначені на Cайті, можуть змінюватись. Остаточною є ціна, вказана в підтвердженні замовлення, надісланому ФОП Користувачу. Будь-яка інформація про товар, що міститься на Сайті, розміщена, у тому числі, на підставі технічної та іншої інформації, наданої виробником товару. У випадку виявлення розбіжностей в інформації, зазначеній на Сайті, та в документах виробника, Користувач має керуватися даними документів виробника товарів. ФОП має право в будь-який час вносити зміни в інформацію, розміщену на Сайті, без попереднього повідомлення Користувачів.

2.4. ФОП повідомляє Користувача, що обрання та користування товаром, є відповідальною дією. Користувач має впевнитись, що всі вимоги щодо експлуатації товару ним дотримано, а також ознайомитись з усіма технічними та іншими характеристиками товару. Здійснюючи оформлення замовлення Користувач підтверджує обізнаність з властивостями та характеристиками замовленого товару.

2.5. Користувач несе відповідальність за достовірність вказаної при направленні акцепту (оформленні замовлення) інформації. При цьому, Користувач автоматично надає свою згоду ФОПу на обробку своїх персональних даних, які додатково стали або стануть відомими ФОПу в результаті прийняття акцепту Користувача. Обробка включає, але не обмежується зазначеним: збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення (включаючи передачу), знеособлення, знищення персональних даних, з метою ведення бази персональних даних покупців, у тому числі ФОП отримує право здійснювати опитування Користувача через засоби зв’язку, надані ФОПу або відомі ФОПу, стосовно якості товарів, запрошення до участі у рекламних та маркетингових заходах, здійснювати інформування Користувача через засоби зв’язку Користувача, надані ФОПу або відомі ФОПу, щодо результатів розгляду його звернень, повідомлення щодо акцій, пропозицій, рекламних матеріалів, діяльності ФОПа. Користувач погоджується, що ФОП не має отримувати жодної додаткової згоди Користувача для передачі персональних даних Користувача, будь-які інші форми отримання згоди Користувача не передбачаються. Користувач має право в будь-який час відмовитися від розсилок (реклами, маркетингових повідомлень), повідомивши про це ФОП за телефоном, або відписавшись від розсилки, шляхом направлення ФОПу електронного повідомлення з власної адреси електронної пошти. Користувач має право відмовитись від згоди на обробку персональних даних, проте, розуміє, що ФОП буде зберігати таку інформацію, діючи в рамках Законодавства.

2.6. ФОП не проводить верифікацію даних (інформації), наданих Користувачем під час авторизації на Сайті. Вся інформація, надана Користувачем під час авторизації на Сайті, приймається ФОПом без будь-якої додаткової перевірки та є підставою для оформлення документів, необхідних в ході акцепту оферти.

2.7. Використання Сайту для перегляду товарів, а також для оформлення замовлення є для Користувача безоплатним. Умови доступу до Мережі Інтернет регулюються окремим договором між Користувачем та його Інтернет-провайдером без втручання ФОП.

2.8. Сайт та сервіси, що надаються Сайтом, можуть бути тимчасово частково або повністю недоступними з причин проведення профілактичних, регламентних, інших технічних робіт. Технічна служба ФОП має право без попередження Користувача проводити необхідні профілактичні, регламентні та інші технічні роботи.

2.9. ФОП залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни в цей Договір та Правила за умови публікації нової редакції Правил та Договору на Сайті. Нова редакція Правил та Договору дійсна для всіх Користувачів, а також для всіх осіб, які раніше прийняли цю оферту.

2.10. Визнання недійсними окремих положень цього Договору не призводить до недійсності Договору в цілому.

2.11. Узгодженням всіх істотних умов між Користувачем та ФОПом є оплата та / або фактичне отримання товару Користувачем.

2.12. Відповідальність ФОП за зміни умов придбання товару обмежується правом Користувача відмовитися від придбання товару і вимагати повернення сплачених за нього коштів (якщо вони оплачені).

2.13. Фотографія товару надана в ознайомлювальних цілях, зображення та опис товару на Сайті можуть відрізняться від поставленого товару. Відмінність фактичного поставленого товару від зображення та опису товару на Сайті не вважається недоліком та не є підставою для заміни чи повернення товару. Технічні характеристики товару надані в супровідних документах на  товар можуть відрізнятись від зазначених на Сайті. Користувач зобов’язаний отримати детальну консультацію у ФОП щодо властивостей та характеристик товару до моменту оформлення замовлення.

 

3. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРІВ З ВИКОРИСТАННЯМ САЙТУ

3.1. Користувач після ознайомлення з розміщеною на Сайті інформацією має право зробити акцепт оферти, шляхом заповнення замовлення на Сайті. Оформлення замовлення вважається акцептом Користувача на придбання товару на умовах, зазначених у відповідному замовленні.

3.2. Направлення Користувачем акцепту, як це описано в п.3.1 цих Правил, є підтвердженням того, що він ознайомився з описом обраних товарів, їх технічними характеристиками та умовами надання; це є також підтвердженням того, що обрані товари повністю відповідають меті їх придбання; Користувач самостійно несе відповідальність за свідомий вибір товарів згідно з цими Правилами.

3.3. Користувач має право на підтвердження свого наміру вважати себе зобов’язаним за направленим акцептом здійснити перерахування коштів в розмірі ціни товарів, що вказані в оферті. В такому випадку перераховані грошові кошти вважаються оплатою Користувача за товар. У випадку неможливості ФОП виконати оформлене Користувачем замовлення, перераховані Користувачем грошові кошти підлягають поверненню ФОПом Користувачу.

3.4. Умови цього Договору регулюються нормами Законодавства, зокрема Цивільного кодексу України, Закону України «Про захист прав споживачів», Закону України «Про електронну комерцію», Закону України «Про захист персональних даних».

 

4. УМОВИ ОПЛАТИ І ДОСТАВКИ ЗАМОВЛЕННЯ

4.1. Оплата замовлення здійснюється Користувачем в наступному порядку на його вибір:

- передоплата 100% вартості товару через Сайт під час оформлення замовлення;

- оплата готівкою або безготівковим розрахунком 100% вартості товару при його отриманні.

До окремих товарів може бути застосовано лише один спосіб оплати, що повідомляється Користувачу на Сайті при оформленні замовлення.

4.2. Користувач обирає порядок доставки товарів при замовленні товарів серед доступних опцій. Вартість і порядок доставки повідомляється ФОПом на Сайті та доводяться до відома Користувача при оформленні замовлення на конкретний товар.

4.3. Витрати на оплату комісійних платежів при безготівковому розрахунку за товар, а також вартість доставки завжди сплачується Користувачем, якщо інше не вказано в підтвердженні замовлення.

 

5. ГАРАНТІЙНИЙ СТРОК. УМОВИ І ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

5.1. Обміняти або повернути товар Покупець може протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дати здійснення покупки, згідно Закону України «Про захист прав споживачів».

5.2. Товар може бути повернутий Покупцем за дотримання наступних умов:

- товар не використовувався і не має слідів експлуатації;

- бережений товарний вигляд товару и его комплектуючих;

- відсутні механічні пошкодження, потертості, подряпини товару;

- бережені заводські пломби, захисні плівки на товар;

- товар в повній комплектації.

5.3. Для обміну або повернення товару Покупцю необхідно надати ФОП наступні документи:

- документ, що підтверджує оплату товару;

- документ, що підтверджує отримання товару;

- документ, що засвідчує особу;

- реквізити банківської карти, у випадку придбання товару за допомогою банківської карти;

- реквізити рахунку Покупця для повернення коштів.

5.4. Протягом гарантійного терміну товар, у якого виявлені недоліки або несправності, може бути безкоштовно відремонтовано або замінено ФОПом, за умови дотримання правил і умов експлуатації, указаних в гарантійній документації до придбаного товару.

5.5. Для проведення гарантійного ремонту Користувач повинен звернутися в Авторизований сервісний центр за номером телефону, вказаним в гарантійній документації до придбаного товару.

 

6. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОР)

6.1. ФОП та Користувач не несуть відповідальності за невиконання будь-якого з положень, якщо доведуть, що таке невиконання було викликано форс-мажорними обставинами, тобто подіями або обставинами, що дійсно знаходяться поза їх контролем, що носять непередбачений і невідворотний характер.

6.2. До форс-мажорних обставин належать, зокрема, але не виключно, природні катаклізми, страйки, пожежі, повені, вибухи, обмерзання, війни (як оголошені, так і неоголошені), оголошення воєнного стану або надзвичайних ситуацій, проведення антитерористичних операцій (як оголошених, так і неоголошених), епідемії, епізоотії, введення повного чи обмеженого карантину, режиму надзвичайної ситуації, надзвичайного стану, введення локдаунів, заборон чи обмеження здійснення певних видів господарської діяльності, заколоти, загибель товару, затримки перевізників, викликані аваріями або несприятливими погодними умовами, небезпеки і випадковості на морі, ембарго, катастрофи, обмеження, що накладаються державними органами (включаючи розподілу, пріоритети, офіційні вимоги, квоти і ціновий контроль), якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання прийнятих зобов’язань.

 

7. ІНШІ УМОВИ

7.1. ФОП може передати свої права та обов’язки за укладеним Договором третім особам за умови, що ФОП залишається відповідальним перед Користувачем за виконання своїх зобов’язань в повному обсязі.

7.2. Перехід права власності, а також ризиків випадкової втрати та/або пошкодження товару переходить до Користувача з моменту фактичного отримання ним товару.

7.3. Сторони несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань згідно чинного законодавства України. Спори, що виникають між Сторонами протягом строку дії даного Договору вирішуються у судовому порядку згідно Законодавства.